T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ
ULUSLARARASI ENGELSİZ SANAT YARIŞMALARI
FOTOĞRAF YARIŞMASI

AMAÇ:

“Geleceğini Yarat” temalı Uluslararası Engelsiz Açıköğretim Fotoğraf Yarışması; geleneksel olarak düzenlenen “Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı” kapsamında, engelli öğrencilerin yükseköğretim süreçlerine dikkat çekmek, toplumumuzun engelli bireyleri ile ilgili toplumsal farkındalık yaratmak ve Açıköğretim Sistemi’nin hiçbir engel tanımaksızın eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedeflemektedir. “Geleceğini Yarat” temalı Fotoğraf Yarışması ayrıca engelli tüm öğrencilerin “Fotoğraf” aracılığı ile kendilerini ifade etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

TEMA:

Uluslararası Engelsiz Fotoğraf Yarışması teması: “Geleceğini Yarat”

KAPSAM:

Uluslararası Engelsiz Fotoğraf Yarışması, Türk Yükseköğretimine kayıtlı tüm dezavantajlı öğrencilerin katılımına açıktır.

ÖNEMLİ TARİHLER:

ESERLERİN TESLİMİ:

Yarışmaya katılan eserlerin yukarıda belirtilen “son teslim tarihi”ne göre aşağıdaki e-mail adresine gönderilmesi gerekmekte olup, son teslim tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Eserlerin gönderileceği e-mail adresi: engelsizaof@anadolu.edu.tr

FOTOĞRAFLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

GENEL ŞARTLAR:

TELİF HAKKI:

Anadolu Üniversitesi tarafından yarışma sonunda ödül alan ya da sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini, Anadolu Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi web sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere yayınlama, kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feregat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, başarı ödüllerinin aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, ve sergileme alan eserler için verilen başarı ödüllerinin başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Anadolu Üniversitesinden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir. Fotoğraf kadrajına giren insanlar ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da fotoğrafçıya aittir.

Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı kendisine ait olmayan fotoğrafla başvurması halinde, telif hakları ve diğer haklarla ilgili hukuksal sorumluluk şahsına ait olacaktır. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Anadolu Üniversitesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kurumsal işbirliği içinde bulunduğu 3. kişilere Anadolu Üniversitesinden izin almak kaydıyla kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik ve çoklu düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

DİĞER HUSUSLAR:

Yarışmaya Katılım Ücretsizdir.

İletişim Bilgileri:

Önemli Tarihler:

*EK-1'i indirmek için tıklayın.