Hakkında


Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Çetin POLAT

cetinp@anadolu.edu.tr

Birim Özel Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR

hasangurgur@anadolu.edu.tr

Sanat Danışmanı

Prof. Dr. Halit Turgay ÜNALAN

htunalan@anadolu.edu.tr

Öğretim Tasarım Danışmanı

Öğr. Gör. Süleyman ARI

suleymanari@anadolu.edu.tr

Açıköğretim Sitemi Engelsiz Türk Halk Müziği Şefi

Öğr. Gör. Erdal ULUDAĞ

euludag@anadolu.edu.tr

Açıköğretim Sitemi Engelsiz Türk Halk Müziği Şef Yardımcısı

Öğr. Gör. Pelin Demirçe ALTINTAŞ

paltintas@anadolu.edu.tr

Özel Eğitim Uzmanı

Araş. Gör. Ahmet Serhat UÇAR

asucar@anadolu.edu.tr

Özel Eğitim Uzmanı

Araş. Gör. Çetin TOPUZ

cetintopuz@anadolu.edu.tr

Özel Eğitim Uzmanı

Araş. Gör. Emrah AKKAYA

emrah_akkaya@anadolu.edu.tr

Özel Eğitim Uzmanı

Araş. Gör. Gülefşan Özge KALAYCI

gulefsanozgeakbey@anadolu.edu.tr

Özel Eğitim Uzmanı

Araş. Gör. Halil UYSAL

haliluysal334@anadolu.edu.tr

Özel Eğitim Uzmanı

Araş. Gör. Hamdi GÖNÜLDAŞ

hgonuldas@anadolu.edu.tr

Özel Eğitim Uzmanı

Araş. Gör. Hülya Ceren TUTUK

hulyacerenbozkurt@anadolu.edu.tr

Özel Eğitim Uzmanı

Araş. Gör. Muhammed Yasin YASSIKAYA

myyassikaya@anadolu.edu.tr

Özel Eğitim Uzmanı

Araş. Gör. Osman ÇOLAKLIOĞLU

osmancolaklioglu@anadolu.edu.tr

Özel Eğitim Uzmanı

Araş. Gör. Tezcan ÇAVUŞOĞLU

tezcancavusoglu@anadolu.edu.tr

Özel Eğitim Uzmanı

Araş. Gör. Yunus YILMAZ

yunus_yilmaz@anadolu.edu.tr

Türk İşaret Dili Çevirmeni

Çiğdem ÖZTOP

cigdem_o@anadolu edu.tr

Sosyal Kültürel Etkinlikler

İsa BUYUN

ibuyun@anadolu.edu.tr

Öğrenci İşleri Sorumlusu

Burcu BEKTAŞ

burcubektas@anadolu.edu.tr

Halka İlişkiler Sorumlusu

Selin HALICI

selinhalici@anadolu.edu.tr

Birim Sekreteryası

Fatma AKTEPE

faktepe@anadolu.edu.tr / 2766