eKampüs Sistemi

Öğrenme ortamları 2016 yılından itibaren yeni bir altyapı ile sunulmaktadır. Farklı malzeme türlerini ve ortamlarını tek bir çatı altında sunan bu sistem, gelişmiş altyapısı ile yeni uygulamaların önünü açmaktadır.

Güncel İçerik

eKampüs sisteminde sunulan tüm içerikler, güncel ders kitaplarına göre hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Dolayısıyla yenilenen kitaplara bağlı olarak tüm öğrenme ortamları güncellenmektedir.

Ünite Bazlı Yapı

Açık ve Uzaktan Öğrenme ortamlarında sistematik çalışmak, başarı ve aynı zamanda kalıcı öğrenme için oldukça önemlidir. Bu nedenle eöğrenme malzemelerinin çoğu haftalık çalışma düzenine uygun şekilde eKampüs sisteminde sunulmaktadır. Kitaplar tek bir bütün olarak sunulduğu gibi, ünitelere bölünmüş şekilde de verilmektedir. Benzer şekilde ünite anlatım videoları, 1 soru 1 cevap, özetler, yaprak testler, alıştırmalar ve ünite etkinlikleri de bu şekilde sunulmaktadır.

Mobil Ortam

Anadolu Mobil uygulaması ile öğrencilerimiz yeni eKampüs sisteminin sunulduğu uygulamayı da indirerek sisteme ulaşabilmektedir. Öğrenme ortamlarının hemen hemen tamamı, Anadolu Mobil uygulaması ile açılabilmektedir.

eKitap(PDF)

Açık ve Uzaktan Öğrenme ortamına uygun olarak hazırlanan basılı ders kitapları PDF belge biçiminde öğrencilerimize sunulmaktadır. Konu uzmanı editör ve yazarlar tarafından hazırlanan kitaplarda sıra sizde soruları, internet bağlantıları, kendimizi sınayalım soruları yer almaktadır. Bir çok ünitede yaşamın içinden ve okuma parçası gibi bölümlerle konuyu destekleyici bölümler de yer almaktadır. 2015 yılından itibaren “Karekod” uygulaması ile zenginleştirilen kitaplar Anadolu Mobil uygulaması ile kullanılabilmektedir. PDF biçiminde sunulan kitaplar kişisel bilgisayarların yanı sıra tablet ve akıllı telefon gibi mobil ortamlarda hatta eKitap okuyucularda görüntülenebilmektedir. Basılı kitaplardan farklı olarak “arama” işlevi sayesinde istenen bilgilere çok daha hızlı bir şekilde erişmek mümkün hale gelmektedir. Ayrıca internet bağlantıları da kolayca takip edilebilmektedir.

Sesli Kitap (MP3 | Daisy)

Açıköğretim Sistemi içerisinde özellikle engelli öğrencilerimiz için hazırlanan “Sesli Kitap”lar, dinleyerek çalışmaktan keyif alan tüm öğrencilerimiz tarafından da kullanılabilmektedir. Görme engelli öğrencilerimiz için kolay kullanım sağlayan “Daisy” biçimindeki kayıtların yanı sıra, herhangi bir cihazda çalışabilecek MP3 biçimindeki kayıtlar da sunulmaktadır. Sesli kitapların bir kısmı bilgisayar yazılımları ile üretilmekte iken bir çoğu konu uzmanı ve seslendirme sanatçıları ile üretilmektedir.

Etkileşimli eKitap

Görsel, ses, video ve etkileşimlerle zenginleştirilen kitaplar özel bir biçimde öğrencilerimize sunulmaktadır. Bilgisayar ortamında çalıştırılabilen etkileşimli ekitaplar, internetten indirildikten sonra, özel olarak sunulan uygulama içerisinden çalıştırılabilmektedir. Basılı kitaplardaki içeriğin tamamına yer verilmesinin yanı sıra, kitaplarda yer almayan görsel, sesli ve etkileşimli tasarımlar konuların çok daha kolay ve etkili öğrenilmesinde yardımcıdır. Kitap içerisinde istediğiniz konu başlığına gitmeyi sağlayan yapısı ile keyifli bir deneyim sunar. Ünite sonlarında yer alan “Kendimizi Sınayalım” testleri de etkileşimli kitaplarda çözülebilmektedir.

Ünite Etkinlikleri (Tartışma Topluluğu)

eKampüs sistemi ile 2015-2016 öğretim yılında hayata geçen bu uygulama ile, her dersin kendi içerisinde bir tartışma forumu oluşturulmuştur. Bu forumlarda, öğrencilerimiz kendi arasında görüş alış-verişi yapabildiği gibi, konu uzmanı öğretim üyeleri ile iletişime geçebilir. “Ünite etkinlikleri” ismi ile yer alan bu forumlarda temel olarak iki bölüm sunulmaktadır. “Araştır-Bul” başlığı altında, ünite sırasına göre her hafta başında öğretim üyeleri sorularını paylaşmaktadır. Hafta sonunda ise bu sorular öğretim üyelerince cevaplanmaktadır. “Sor-Öğren” başlığı altında ise öğrencilerin sormak istedikleri sorulara yer verilmektedir. Bu sorular hem istekli öğrenciler hem de öğretim üyelerince cevaplanabilmektedir.

Alıştırmalar (Çevrimiçi))

Her ünite için özel olarak hazırlanmış soru havuzları ile öğrencilerimiz ilgili ünite özelinde kendilerini sınayabilirler. Üniteye yönelik sorularla, isteyen öğrencilerimiz üniteye çalışmadan önce ne kadar bilgi sahibi olduklarını öğrenebilecekleri gibi, ünite sonrasında ne kadar başarılı olduklarını da anlayabileceklerdir. Çoktan seçmeli olarak sunulan alıştırma sonunda, doğru ve yanlış cevaplar gösterilerek 100 üzerinden alınan puan da öğrenilebilir.

Etkileşimli Ders

Belli dersler için üretilen “Etkileşimli Ders” ile görsel, işitsel ve etkileşimli içerikler sunulmaktadır. PDF ya da video tabanlı içeriklerden farklı olarak kontrol tamamen kullanıcıya verilen bu malzemeler, ünite bazlı olarak özel bir akış senaryosuna dayalı olarak hazırlanır. HTML5 altyapısı ile dinamik ve ortam bağımsız olarak mobil donanımlarda da sorunsuz bir şekilde çalıştırılabilmektedir. Görsel bir arayüze sahip etkileşimli dersler ile öğrencilerimiz özellikle ünite hakkında genel bir fikir sahibi olabilir, kavramlar ve arasındaki ilişkileri daha kolay somutlaştırabilirler.

Ünite Anlatım Videosu

Konu uzmanları tarafından hazırlanan ünite sunumları, daha kolay bir şekilde kullanılabilmesi için video olarak yayınlanmaktadır. Böylece çok daha fazla ortamda, zahmetsizce ünite anlatımları izlenebilir. Konu içeriğine bağlı olarak bu videolar iki ya da üç parça olarak yer almaktadır.

1 Soru 1 Cevap

İlgili üniteye yönelik olarak konu uzmanı tarafından hazırlanan hazırlanan sorular video olarak yayınlanmaktadır. Video kapsamında sorunun çözülmesi için gerekli bakış açısı, ilgili terimlerin açıklamaları, çeldirici ve yanlış cevapların açıklamaları da yer alabilmektedir. Tek bir soru üzerine odaklanan 1 soru 1 cevap videoları, ortalama 2-3 dakikada sunulmaktadır. Videoların süresinin kısa tutulması, çok kısıtlı çalışma imkanı bulunan öğrenciler için de kullanılabilir yapıdadır. İsteyen öğrencilerimiz bu videoları tek tek değerlendirebilirken, isteyen öğrencilerimiz ünite kapsamındaki tüm 1S1C videolarını arka arkaya izleyerek değerlendirebilir.

Ünite Özeti (PDF) ve Sesli Özet

2016 yılından itibaren üretilmeye başlanan ünite özetleri, PDF biçiminde öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Bu özetler, üniteyi etkili bir şekilde tanıyabilmek için kullanılabileceği gibi, kısıtlı süreye sahip öğrenciler tarafından da okunabilmektedir. Hazırlanan ünite özetleri ile birlikte bu özetlerin seslendirilmiş biçimleri de MP3 olarak sunulmaktadır. İsteyen öğrencilerimiz okuyarak, isteyenler ise dinleyerek ünite özetlerini değerlendirebilir.

Yaprak Test (PDF)

Yine 2016 yılından itibaren üretilen yaprak testler kolayca yazdırılabilecek PDF biçiminde sunulmaktadır. Ünite bazında çoktan seçmeli sorulardan oluşan yaprak testlerde soruların cevapları da sunulmaktadır. Özellikle basılı ortamlarda test çözme alışkanlığına sahip öğrencilerimiz konuyu pekiştirmek veya durumunu test etmek amaçlı olarak da yaprak testlerden yararlanabilir.

eSeminer

eSeminer ile öğrencilerimize sesli, görüntülü, eş zamanlı danışmanlık ve konu anlatım hizmeti verilmektedir. Öğrenciler konu anlatımlarını dinleyebilir ve eş zamanlı sorular sorarak dersin öğretim elemanından canlı olarak yanıt alabilirler. e-Seminer hizmeti ile sınav öncesinde soru-cevap dersleri de sunulmaktadır. Eşzamanlı eSeminer dersine katılamayan öğrenciler için derslerin görüntüleri kaydedilerek haftalık olarak yayınlanır.

Deneme Sınavları (Çevrimiçi ve PDF)

Ara sınav ve dönem sonu sınav kapsamlarına yönelik olarak hazırlanan deneme sınavları hem çevrimiçi, hem de yazdırılabilir PDF olarak sunulmaktadır. Öğrencilerimiz sınavlardan önce durumlarını görebilmek adına deneme sınavlarını kullanabilirler. Deneme sınavlarının PDF olarak sunulması, basılı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz için bir seçenektir. Diğer taraftan çevrimiçi ortamda çözülen sınavların sonuç ve dönütleri de sunulmaktadır.

Çıkmış Sınav Soruları (PDF)

Çıkmış sınav soruları, derse ait önceki yıllarda yapılmış olan ara sınav, dönem sonu sınavı ve tek ders sınavlarını kapsamaktadır. PDF biçiminde sunulan sorular, cevapları ile birlikte sunulmaktadır. Daha önce farklı bir site üzerinden ders kodu ve oturum kodlarına göre sunulan sorular, her ders altında düzenli bir şekilde yer almaktadır.