Duyurular


Engelsiz Açıköğretim Videoları

AÖS Destek

1. KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
CEVAP: Kayıt tarihleri ile ilgili detayları bilgilere http://anadolu.edu.tr/acikogretim/acikogretim-akademik-takvim/turkiye-programlari-akademik-takvim adresinden ulaşabilirsiniz.

2. ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN DÖNEM ÖĞRETİM GİDERİ ALINIYOR MU?
CEVAP: Bakanlar Kuruluğu Kararına göre ve Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararının gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri alınmamaktadır.

3. ENGELLİ ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLER NELERDİR?
CEVAP: Açıköğretim sistemine kayıtlı engelli öğrenciler Sağlık kurulu Raporu doğrultusunda ve öğrencilerin talepleri ile değerlendirilerek sınav organizasyonları yapılmaktadır.
 • Yürüme yetersizliği bulunan öğrencilerimiz sınavlara, sınav binalarının erişimi kolay genellikle giriş katındaki salonlarda alınmaktadır.
 • Görme yetersizliği olan öğrencilerimize sınavlarda okuyucu ve işaretleyici desteği verilmektedir. Öğrencilerimiz bazı sorulardan muaf tutulmaktadırlar.
 • Görme sisteminden %40 ve üzeri engel oranı olan öğrencilerin talepleri doğrultusunda Büyük Puntolu Sınav evrakları ile sınavlara alınmaktadır. Büyük punto talep eden öğrencilere işaretleyici desteği verilmemektedir.
 • Sınav merkezi son tercih tarihi geçtikten sonra engeli/sağlık sorunu ortaya çıkan öğrenciler raporları ile AÖF bürosuna başvurmaları durumunda raporları yetkililerce değerlendirilerek uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.
 • Özel engel durumu bulunan (Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Down Sendromlu, Epilepsi vb.) öğrencilerden raporları ile AÖF bürosuna başvurmaları halinde ayrı salonlarda sınava alınmaktadırlar.
 • Sınava yakın bir süreçte sağlık problemi yaşayan öğrenciler (eli veya ayağı kırılan, hamile olan, ameliyat olan vb.) raporları ile AÖF bürosuna ya da AOS DESTEK hizmetinden başvurmaları halinde durumlarına göre sınava alınmaktadırlar.
 • Sağlık nedeniyle cihaz, ek gıda, ilaç kullanan veya sınav sırasında tuvalet ihtiyacı olan öğrenciler raporları ile AÖF bürosuna başvurmaları halinde durumlarına göre sınava alınmaktadırlar.

4. ENGELLİ ÖĞRENCİLERE VERİLEN HİZMETLERDEN YARARLANABİLİR MİYİM?
CEVAP: Açıköğretim Sistemine kayıtlı engelli öğrenciler başvurmaları halinde öğrenci kılavuzunda belirtilen hizmetlerden yararlanabilirler.

5. YENİ KAYIT ÖĞRENCİLERİ DERS EKLE-SİL İŞLEMİ YAPABİLİR MİYİM?
CEVAP: Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait yarıyılların tüm derslerini almak zorunda olup bahar ve güz dönemlerindeki ders atamaları Açıköğretim Sistemi tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla, öğrencilerimizin ilk öğretim yılında tüm dersleri doğrudan sistem tarafından atanmış olacak.

6. ÖSYS İLE HANGİ BÖLÜMLERİ TERCİH EDEBİLİRİM, HERHANGİ BİR ÖN KOŞUL VAR MI?
CEVAP: Açıköğretim Sisteminde yer alan programların özel koşullarına http://www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

7. AYNI ANDA İKİ PROGRAMA KAYIT OLABİLİR MİYİM?
CEVAP: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin ara sınav ve dönem sonu sınavları Cumartesi-Pazar günleri yapılmaktadır. Cumartesi-Pazar günleri öğrenci sadece bir programa ait derslerden sınava girebileceğinden, aynı anda iki programa kayıt yaptırabilmesi mümkün olmamaktadır.

8. KAYITLARDA DÖNEM ÖĞRETİM GİDERİ VE KATKI PAYI ÖDEYECEK MİYİM?
CEVAP: 5/6/2013 tarih ve 13 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri ve 2016/2017 bahar döneminden itibaren katkı payı alınmaz. Bu öğrenciler durumlarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmelidir.

9. PARA İADESİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
CEVAP: Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri önlisans ve lisans programlarına kayıt dönemlerinde;
 • Kesin Kayıt yaptırmayanlara,
 • İki farklı kayıt türü için ödeme yapanlara,
 • Engelli Sağlık Raporu %40 ve üzeri olanlara,
 • Gazi,
 • Gazi/Şehit eşi veya çocuğu olup ilgili kanunlar kapsamına giren öğrencilerimize ilgili öğretim yılına ait para iade işlemi yapılır.

10. HANGİ DERSLER İÇİN MUAFİYET BAŞVURUSU YAPILMAKTADIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarının 1. maddesinde; "Öğrenci, herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başardığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I–II, Türk Dili I–II ve Yabancı Dil I–II dersleri için ders transferi ve/veya muafiyet talebinde bulunabilir. Bu dersler dışındaki ders transferi ve/veya muafiyet talepleri dikkate alınmaz." denilmektedir. Yukarıda adı geçen derslerin dışında kalan derslerin ders muafiyetinin yapılması mümkün olmamaktadır.

11. ÖĞRENDİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE 4 YANLIŞ 1 DOĞRU UYGULAMASI ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİNDE GEÇERLİ MİDİR?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin (Anadolu, Atatürk ve İstanbul) ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/11/2015 tarihli ve 8/6 sayılı kararıyla kabul edilen, 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı; 22/12/2016 tarihli ve 9/5 sayılı ve 03/01/2017 tarihli ve 1/10 sayılı kararlarıyla değişiklik yapılan; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 4. maddesi; "Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir." şeklinde düzenlenmiştir. Belirtilen hususlar göz önünde bulundurulduğunda bu konuda yapılacak herhangi bir işlem yoktur.
4 yanlış 1 doğru uygulaması Açıköğretim Sistemine kayıtlı tüm öğrenciler için geçerlidir.

12. AÇIK UÇLU SORULAR HANGİ PROGRAMLARDA VARDIR?
CEVAP: 6 Programda 12 ders için geçerlidir. Açık uçlu sorular sadece ilgili dönemin ara sınavında sorulmaktadır. Sorulara verilen yanıtlar 4 yanlışın bir doğruyu İptal etmesi durumuna dahil değildir.
Ayrıntılı bilgiye http://acikuclu.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PROGRAM ADI DERS ADI YARIYIL DERS ADI YARIYIL
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK NESRİ 7. Yarıyıl ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI 8. Yarıyıl
SOSYOLOJİ TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ 7. Yarıyıl TÜRK SOSYOLOGLARI 8. Yarıyıl
TARİH YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ 7. Yarıyıl HUKUK TARİHİ 8. Yarıyıl
FELSEFE ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 7. Yarıyıl ÇAĞDAŞ FELSEFE 8. Yarıyıl
İKTİSAT FİNANSAL EKONOMİ 7. Yarıyıl İKTİSADİ BÜYÜME 8. Yarıyıl
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ 7. Yarıyıl TERMAL VE SPA HİZMETLERİ 8. Yarıyıl

13. ÖDEV/PROJE HANGİ BÖLÜM VE DERSLERDE UYGULANMAKTADIR?
CEVAP: 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminde uygulanmaya başlanan Ödev/Proje olarak adlandırdığımız bu sistemde, öğrencilerimiz dönem boyunca yaptıkları çalışmaları iki aşamada sisteme yüklemektedirler. İlk aşamada bir araştırma raporunun giriş, özet ve kaynakçasını; ikinci aşamada ise araştırma raporunun tamamını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

PROGRAM ADI DERS ADI YARIYIL
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EDEBİ METİN İNCELEMELERİ 7. Yarıyıl
SOSYOLOJİ SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR 7. Yarıyıl
TARİH TARİH İNCELEMELERİ 7. Yarıyıl
FELSEFE FELSEFESİ ARAŞTIRMA VE YAZI 7. Yarıyıl

14. ÖĞRENME ORTAMLARINIZ NELERDİR?
CEVAP: Açıköğretim Fakültesi 4 boyutlu hizmetten oluşmaktadır; Basılı ders malzemeleri, Televizyon ve Radyo Programları , Akademik Danışmanlık , Öğrenci İşleri ve Sınavlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencileri için hazırlanan ders malzemelerini ekampus.anadolu.edu.tr adresinden bulabilirsiniz. Ünite tabanlı paylaşılan ders kitaplarının PDF halleri , ünite özetleri , sesli kitap ve özetler , yaprak test ve deneme sınavları , çıkmış sınav soruları konu anlatım videoları , animasyonlu dersleri bulabilirsiniz.

15. DERSİMDE ÖNCEKİ YILLARA AİT SORULAR YAYINDA DEĞİL, ÇIKMIŞ SINAV SORULARINA NASIL ULAŞABİLİRİM?
CEVAP: Çıkmış sınav soruları kitabınızın basım tarihiyle uyumlu olacak şekilde sunulmaktadır. Bu nedenle içerikten kaynaklanabilecek uyumsuzluğun siz öğrencilerimiz için problem yaratmaması için kitap basım tarihinden önceki yıllara ait sorular yayında değildir.

16. BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
CEVAP:Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9. maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…” denilmektedir. Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde “Başarı Notu” alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

17. İLETİŞİM ADRESLERİNİZ NELERDİR?
 1. engelsizaof@anadolu.edu.tr e-posta adresi
 2. aosdestek.anadolu.edu.tr bağlantısı üzerinden Açıköğretim destek hizmetinden Açıköğretim Sistemi ile ilgili sorularınıza cevap bulabilir, Canlı Destek Hizmeti ile hafta içi her gün 09:00–12:00 ve 14:00–17:00 arasında soru sorabilirsiniz.
 3. 0850 200 46 10 AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası
 4. facebook.com/AOFAnadolumFacebook adreslerinden ulaşabilirsiniz.