Hakkında


Birim Yöneticisi Doç.Dr. M. Recep OKUR mrecepokur@anadolu.edu.tr
Yönetim Kurulu Doç.Dr. M. Recep OKUR mrecepokur@anadolu.edu.tr
Prof.Dr. Hasan GÜRGÜR hasangurgur@anadolu.edu.tr
Prof.Dr. Murat DOĞAN mudogan@anadolu.edu.tr
Doç.Dr. Gökhan KUŞ gokhankus@anadolu.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. Süleyman ARI suleymanari@anadolu.edu.tr
Danışma Kurulu Doç.Dr. M. Recep OKUR mrecepokur@anadolu.edu.tr
Doç.Dr. Güzin KARASU guzinkarasu@anadolu.edu.tr
Doç.Dr. Didem PAŞAOĞLU BAŞ dpasaoglu@anadolu.edu.tr
Araş.Gör.Dr. Çağlar KARADUMAN caglarkaraduman@anadolu.edu.tr
Doç.Dr. Pınar ŞAFAK  
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ  
Dr. Gizem YILDIZ  
Birim Özel Eğitim Sorumlusu Prof.Dr. Hasan GÜRGÜR hasangurgur@anadolu.edu.tr
Özel Eğitim Alan Uzmanı Komisyonu Araş.Gör. Gülefşan Özge KALAYCI gulefsanozgeakbey@anadolu.edu.tr
Araş.Gör. Ramazan KARATAŞ ramazankaratas@anadolu.edu.tr
Araş.Gör. Çiğdem UYSAL cigdemkol@anadolu.edu.tr
İdari İşler Sorumlusu Burcu BEKTAŞ burcubektas@anadolu.edu.tr
Selin HALICI selinhalici@anadolu.edu.tr
Web Sitesi Celil ŞENTÜRK csenturk@anadolu.edu.tr